Ansuz

Czwarta runa starszego futharku.

 

Znaczeniowo związana z inspiracją, natchnieniem, kontaktem z Siłą Wyższą (w kulturze skandynawskiej był to Odyn). Stąd jej rysunek jest symbolem płaszcza Odyna. To on ofiarował ludziom runy, które zebrane w alfabet (starszy futhark) pozwalały zapisywać myśli. Runy są alfabetem, lecz również zbiorem znaków magicznych.

 

To runa wspierająca poetów, pisarzy, artystów w ich twórczości. Nośnikiem energii runy Ansuz jest powietrze. Pomaga jasno i precyzyjnie wyrażać myśli, odpowiada za swobodne kontakty między ludźmi. Zapowiada wymianę duchową. Wzmocni fantazję, lekkość, pomoże w poczynaniach handlowych - nie tylko rzeczy materialnych, ale także pomysłów, możliwości. Daje nam szansę uwolnienia się od lęków, które chowamy głęboko poprzez łagodne, wyjaśniające rozmowy lub modlitwę. Nazwanie naszych obaw po imieniu powoduje utratę ich mocy, modlitwa łączy nas z siłami boskimi i otrzymujemy pomoc.

 

Ansuz przyciągnie ludzi, którzy mają otwarte, czułe serca i będą zainteresowani wspieraniem rozwoju naszych możliwości; ochroni przed tymi, którzy chcieliby je wykorzystać dla swoich celów. Należy pamiętać, że runa ta nie znosi kłamstwa i obłudy.

Może sprowadzić kłopotliwe wydarzenia, które będą służyć ukazaniu prawdy. Kiedy powstaje sytuacja, że należałoby "przewietrzyć atmosferę", można posłużyć się mocą runy Ansuz.

 

Energetycznie należy do kręgu POWIETRZA
Odpowiednik litery A.

ico
Statystyki www