Algiz

Piętnasta runa starszego futharku.

 

Runa związana z ochroną. Co prawda wszystkie runy są ochronne, jednak ta jest najsilniejsza w tym aspekcie z całego alfabetu. Tłumaczenie nazwy oznacza samicę łosia, klępę.

 

Z runÄ… Algiz wiążą siÄ™ 3 symbole. Pierwszym z nich sÄ… rogi Å‚osia. Tak ogromne zwierzÄ™ porusza siÄ™ niezgrabnie, jednak w obronie potomstwa staje dzielnie do walki i trudno go pokonać. Dawniej Å‚oÅ› uważany byÅ‚ za zwierzÄ™ magiczne. Ze swoimi szerokimi kopytami Å‚oÅ› doskonale czuje siÄ™ na mokradÅ‚ach, bagnach - to tereny maÅ‚o dostÄ™pne dla czÅ‚owieka, za to odwieczne terytorium różnych stworów magicznych.


Drugim symbolem jest odcisk Å‚apy Å‚abÄ™dzia. Ptak, który doskonale siÄ™ czuje w wodzie, na lÄ…dzie i w przestworzach. W obronie swego terytorium potrafi zmienić siÄ™ we wspaniaÅ‚ego, pierzastego wojownika.


Trzeci symbol zwiÄ…zany z tÄ… runÄ…, to czÅ‚owiek stojÄ…cy na ziemi z wyciÄ…gniÄ™tymi w górÄ™ ramionami. Czerpie energiÄ™ kosmicznÄ… i boskÄ…, która otacza go jak Å›wietlista tarcza, z jednej strony Å‚adujÄ…c jego siÅ‚y witalne, z drugiej przepuszcza tylko siÅ‚y pozytywne, chroniÄ…c go przed wszystkim, co zÅ‚e. Energia ta spÅ‚ywa do Ziemi, ukorzeniajÄ…c czÅ‚owieka i dajÄ…c mu siÅ‚Ä™. CzÅ‚owiek staje siÄ™ wtedy czÄ…stkÄ… wszechÅ›wiata, jednoÅ›ciÄ… z nim.

 

Energię tej runy widać wyraźnie, gdy działamy zgodnie z instynktem samozachowawczym, gdy system immunologiczny organizmu walczy z chorobą, gdy stajemy w obronie rodziny i ziemi przed jakąkolwiek agresją.

 

Runa Algiz jest jak AnioÅ‚ Stróż, który zawsze stoi na straży. Noszona jako talizman ustawi nas w "zÅ‚otym Å›rodku" życia - w centrum, miÄ™dzy niebem i ziemiÄ….

 

Inne nazwy: Elhaz, Elahaz
Energetycznie należy do kręgu DUCHA
Odpowiednik litery Z.

ico
Statystyki www